Sponsor worden?

TVC’28 is een voetbalvereniging met de ambitie om op een zo hoog mogelijk amateurniveau te spelen zonder dat daar spelers voor worden betaald of aangetrokken. Daarnaast vormen we een belangrijke sociaal-maatschappelijke schakel in de Tubbergse samenleving met als doel: sportieve en sociale educatie, in het bijzonder van de jeugd.

Momenteel telt onze vereniging ruim 850 leden, waarvan meer dan de helft jeugdleden zijn. Opvallend is dat er ruim 50 dames/meisjes in competitieverband voetballen.

Het eerste elftal speelt in de zondag eerste klasse E van de KNVB. De jeugdteams A1, B1 en C1 spelen op divisieniveau. D1 en E1 komen uit in de hoofdklasse. Een uitzonderlijke prestatie voor een dorpsvereniging van deze omvang.

Accommodatie

De sportaccommodatie, gelegen aan de Sportlaan in Tubbergen, is in 2007 volledig gerenoveerd. De voornaamste veranderingen: de aanleg van een kunstgras speelveld annex trainingsveld met ruime uitloopstroken, een pupillenveld, een keepershoek en een voetvolleybalveld. Met recht een mijlpaal in onze geschiedenis! In het seizoen 2010-2011 heeft de Twentsche courant Tubantia ons sportpark uitgeroepen tot ‘mooiste sportpark van Twente’.

Met ingang van het voetbalseizoen 2007-2008 wordt het kunstgrasveld – naast de bestaande natuurgrasvelden – gebruikt voor competitiewedstrijden. Voorts is het hoofdveld (natuurgras) volledig gerenoveerd en vlaggenmasten rondom het veld geven het geheel een passende uitstraling. Zowel langs het kunstgras als het hoofdveld is de betegeling volledig vernieuwd. Bovendien is een terras aangelegd tussen het hoofdveld en het kunstgras pupillenveld. Er zijn destijds twee nieuwe kleedkamers gerealiseerd om de groei van de vereniging te kunnen opvangen. In 2014 hebben we de kantine een face-lift gegeven met een eigentijdse grand-café stijl als gevolg. Speciale unieke fotowanden met oude foto’s uit het TVC-verleden zorgen ervoor dat de historie gewaarborgd blijft.

Vast staat dat we met deze accommodatie de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien. Dat is niet alleen goed voor de vereniging, maar voor de gehele Tubbergse samenleving. Vooral voor de jeugd, die daarmee de kans krijgt zich sportief en sociaal te ontplooien.

Amateurstatus

Foto_Vlaggen_Ruud_van_EsTVC’28 draagt de amateurstatus hoog in het vaandel. Het clubbeleid is erop gericht met uitsluitend ‘eigen kweek’ op een zo hoog mogelijk niveau te spelen. Om dat te bereiken wordt veel geïnvesteerd in de jeugdopleiding, onder meer door het aantrekken van gekwalificeerde trainers en andere kaderleden. De opleiding is primair gericht op de technische ontwikkeling van de spelers. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan educatie en sociale vorming van de jeugd. Een technisch beleidsplan ligt, als onderdeel van het jeugdplan, aan deze doelstellingen ten grondslag.

Sponsoring

In de loop der jaren heeft TVC’28 een stevige reputatie opgebouwd. Het draagvlak bij de bevolking is groot. Het bedrijfsleven in Tubbergen en omgeving draagt de club sinds jaar en dag ook een warm hart toe, hetgeen zich onder meer weerspiegelt in diverse reclame-uitingen.

In goede samenwerking met onze sponsoren, is er altijd gezocht naar een sponsorpakket ‘op maat’. Een formule waarbij de vereniging en ondernemer beiden kijken welke vorm van sponsoring het beste ‘past’. De tijden dat er alleen een reclamebord langs het veld beschikbaar is, zijn immers allang vervlogen en ondernemers willen (terecht) waar voor hun geld. TVC’28 probeert dit te bieden middels diverse sponsormogelijkheden. De verschillende sponsormogelijkheden hebben wij in een map voor u op een rijtje gezet. Neem contact op met een lid van de sponsorcommissie om de sponsormap te ontvangen.

Daarnaast zijn we in 2007 gestart met het opzetten van een ‘business club’. Hierin zijn de hoofd, ster- en co-sponsoren van de club vertegenwoordigd. We beogen hiermee meer te zijn dan alleen een voetbalvereniging en middels diverse uitjes sponsoren te blijven betrekken bij ons. Het doel hiervan is tweeledig. Allereerst vinden wij het zeer belangrijk om de vriendschappelijke band tussen sponsor en onze vereniging te versterken. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de mogelijkheid om onze sponsoren op een ongedwongen wijze met elkaar in contact te brengen of beter gezegd ‘business to business’. Daarmee hopen wij als vereniging een mogelijke bijdrage te kunnen leveren aan het onderhouden of uitbreiden van uw zakelijke contacten.

Wij hopen dat deze informatie uw interesse voor TVC’28 heeft gewekt en zijn zo vrij u te vragen de mogelijkheden voor sponsoring op een rij te laten zetten door een lid van de sponsorcommissie.

Met vriendelijke groet,

Ruud van Es

Voorzitter van de sponsorcommissie van TVC28