Lid aanmelden

Om je correct aan te melden is het van belang dat je onderstaande vragen zorgvuldig invult. Tevens zijn alle vragen met een (*) verplicht om te vullen.

Algemene gegevens

Geslacht (*)
ManVrouw

Voornaam (*)

Achternaam (*)

Adres (*)

Postcode (*)

Woonplaats (*)

E-mailadres (*)

Telefoonnummer (*)

Mobiel (*)

Geboortedatum (*)

Legitimatie

Type legitimatie (*)
RijbewijsID-kaartPaspoort
Geef aan met welk type legitimatie we je kunnen registreren.

Nummer(*)

Je vind het nummer op je rijbewijs / ID-Kaart of paspoort

Lidmaatschap

Ingaande per (*)

Type lidmaatschap
spelendniet-spelend

Contributie
De contributie loopt via een automatische incasso. Een andere betaalwijze kan alleen met instemming van de penningmeester. Contributie bent u verschuldigd voor het gehele of resterend gedeelte van het seizoen, ongeacht de eventuele datum van opzegging van het lidmaatschap. Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan zijn alle bijkomende kosten voor uw rekening. Tot wederopzegging wordt aan de incasseerder machtiging verleend om het betreffende bedrag af te schrijven van onderstaand bankrekeningnummer.

IBAN-nummer (*)